O MNĚ CO JE KARMA CO JE NUMEROLOGIE CO JE KARMALOGIE KONTAKT CENÍK
Až Karmalogie mi dala jasné hmatatelné a hlavně podložené odpovědi na má veškerá PROČ? (a že jich bylo, je a ještě bude). Úplně to ve mně křičelo "Kamčo – to je ono !" Je to filozofie která mi mluví z duše a lidem přinese velké obohacení v jejich seberozvoji. Mnoho z nás se totiž točí na kolotoči starých vzorců chování, neumí za sebe převzít zodpovědnost, nechají sebou manipulovat jako loutky, někteří byli zneužiti příbuzným, neumí žít v radosti a lásce atd. Karmalogie je úžasná poznávací metoda, jak se některým konfliktům a situacím vyhnout. Jsem nesmírně vděčná paní Hannah a jejímu manželovi, že mně nasměrovali tímto směrem. Mou novou etapu života vnímám jako velmi smysluplnou a prospěšnou pro lidi, pro jejich obohacení, ale i pro sebe. Konečně jsem mohla pochopit a zpracovat své staré křivdy a bolest, kterou jsem nosila v sobě. Někdy to stojí mnoho úsilí, ale stojí to za to! Neustále se vzdělávám, čtu, vedu kurzy a rozšiřuji své znalosti, abych pro každého, s kým se setkám mohla připravit ten nejlepší “koktejl” pomoci. Ráda pozoruji pozitivní změny a úspěch svých klientů. Dveře mají otevřené lidé hledající, kteří se chtějí posunout v životě někam dál. A já se moc těším na setkání s Vámi.
... narodila jsem se v Ostravě ve znamení Panny, nyní, již několik let žiji v Brně. Od r. 1989 jsem pracovala jako zdravotní sestra na odděleních chirurgie a ARO. Když jsem v r. 2000 opustila privátní ordinaci RHB a celostní medicíny, netušila jsem nakolik mě tato zkušenost ovlivní v mé budoucí práci masérky a terapeutky. Cítila jsem, že potřebuji jít dál „svou“ cestou. Jak už to bývá, nebyla to ovšem cesta „umetená“, ale pěkně klikatá, prašná a kamenitá. Vydala a vydávám se po ní stále dobrovolně a s láskou. Na této cestě poznání, se začalo probouzet mé duchovní nitro a vědomí, dělat věci jinak, lépe a radostněji. K lidskému tělu přistupuji s úctou, u klientů chci navodit duševní pohodu a rovnováhu v psychosomatických strukturách fyzického těla. V rámci různých absolvovaných kurzů se mou srdcovou záležitostí stala Reflexologie, dále pak Aromaterapie, Dornova metoda, Kineziologie, Sofioterapie, Kraniosakrální terapie, tělové svíce, Bowenova metoda, různé východní metody Tuina masáže, shiatsu, moxa, baňkování, chodila jsem do školy Alternativních umění (feng-šuej, numerologie, psychotronika – biotronika, fytoterapie, psychosomatika, pozitivní psychologie atd.). Jsem také vystudovaný Diagnostik Tradiční čínské medicíny. Jako doplněk k masážím používám pro obohacení svých klientů Numerologii. Zjišťuji, že v číslech vidím obrovské množství informací. V číslech se úžasně přesnou formou odráží svět kolem nás. Je to jazyk, který dokáže popsat jak současnou realitu, tak dokonce i vliv času. A jak proniknout do minulosti? To mi umožnilo studium ve škole Numerologické-Karmalogie u paní Hannah Nesvadba. Tady se mi otevřela nová etapa vědění o minulých životech, osudech o karmě. Z různých seminářů jsem o minulých životech věděla, jenže jsem nedostávala pořád ty správné odpovědi na mé věčné otázky. Chtěla jsem prostě přijít na kloub chybám, co pořád dokola opakujeme, těm zdravotním či genetickým vadám co si táhneme v rodu po několik pokolení jak červenou nit.
Pojem karma vznikl ze staroindického sanskrtu a v překladu znamená „činy života“. Sanskrt je nejstarším jazykem světa a stejně jako latina se dnes už nepoužívá. Jak v našich kruzích, tak také v hinduistickém a budhistickém světě znamená karma „osud, který si tvoříme sami“.
I v Bibli se praví: „Neodejdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře“ Za každou akci, slovo i skutek je nutno nést následek a přijmout reakci. Když se rozhodneme nenávidět, musíme přijmout, že tato temná energie vyvolá reakci , jež se k nám vrátí. Na základě nenávisti a hlavně strachu bylo vysláno mnoho prokletí, která se dnes vrací jejich původcům. Právě někteří se dostávají do pavučiny vlastní nenávisti, a jsou opředeni „náhodami“ svými a svého rodu a vůbec si neuvědomují, že tyto události museli někde v hluboké minulosti uvést do života. Proto je nutné si připustit, že byla nějaká dalekosáhlá minulost, v níž jsme nebyli vždy andělé a bozi, ale že jsme si prošli zkušenostmi všech úrovní a hlubin. Mohli jsme loupit, krást, vraždit, proklínali ze žárlivosti, mohli jsme i uhranout, neboť jsme byli neznalí Božích zákonů a nyní děláme rozhodnutí, k nimž se dnes nechceme hlásit.
Osud – dáváme do spojitosti se situacemi v našem životě, které se přihodí nečekaně a překvapivě. Osud je srovnáván s událostmi, které pociťujeme jako nespravedlivé a které nejsme schopni rozeznat předem podle signálů. Naše duše si vybírá rodiče a podmínky vhodné pro svůj rozvoj. Na cestě životem neztrácíme dobré vlastnosti,ale naopak se zbavujeme charakterových slabin. Zkušenost ukazuje, že změnit lze jen to, co změnit můžeme (obvykle sami sebe), a máme se smířit s tím, co změnit nemůžem.
Ve chvíli, kdy přijmeme sami sebe, lze s lehkostí odstraňovat následky a tím měnit svůj život. Pak stačí najít vyhovující metodu a pustit se do práce. Pak přijde osvobození od nepříjemných následků minulosti a každé poznání nese v sobě příslib života na vyšší úrovni, povznesení se od materiálního balastu a života v hrubé hmotě. Karma je spravedlnost. Neodměnuje ani netrestá. Karma nikoho nepreferuje. Vše, co získáme si musíme zasloužit. Jsme to, co si díky svým činům, myšlenkám a touhám zasloužíme. Karma v životě nic nepředurčuje. My sami vytváříme své vlastní příčiny a karma velmi harmonicky přizpůsobuje následky. Šlechetné jednání a konstruktivní myšlení způsobují pozitivní karmu. Jsme-li optimističtí, soucitní, ohleduplní a milí, vytváříme dobrou karmu. Pokud zasadíte dobrá semínka, sklízíte dobrou úrodu. Láska přitahuje lásku, velkorysost přináší hojnost a síla pozitivního jednání vede k dobré karmě štěstí a vyrovnanosti. Naopak, pokud přemýšlíme či jednáme nezodpovědně, sobecky, nenasytně, pomstychtivě, nečestně nebo nepřátelsky, vytváříme špatnou karmu. I pouhý nedostatek ohleduplnosti může druhému ublížit.
Karma je systém zákonů osudu, který učí:
Karmicky zatížený člověk tzv. „Karmík“, je ten, který se potýká s různými problémy, v různých oblastech života. Pokud by každý z nás věděl jakou karmu má skrytou v datu narození, nedopouštěl by se v životě mnohdy osudových omylů a zklamání. Poslání Karmalogie je v tom, že může lidem ulehčit život. Pokud jsme o tomto informovaní můžeme se některým negativním záležitostem vyhnout. První co máme v životě k dispozici, je naše datum narození a také data narození otce a matky. V datu narození máme vše o svém životě jako např: dětství, partnerství, schopnost či neschopnost studovat, dominantní vlivy rodičů, sexualitu, duchovní otázky, finanční záležitosti, závislosti, intelekt apod. Karmalogie může odhalit i určitá zdravotní rizika, genetickou zatíženost v rodině, různé predispozice na fyzickém těle. Karma je dluh z minulého života, je tzv. přetahování osudu z generace na generaci. Týká se především, jak partnerských tak finančních karambolů, úrazů a tragických úmrtí v rodině. Těmto lidem dlouho trvá než se rozhodnou pro změny. Majitel této MK má velké schopnosti pro spirituální vědy ,léčitelství, bylinkářství, masérství nebo lékařství. Je někdy velmi obtížnou karmou. Odráží se v ní výchova dominantního rodiče, velká touha po jistotách, hlavně hmotných – dům, finance, partner, zvířata. VK 4 se vztahuje k zemi, k přírodě, k zemitosti, k sexualitě a v poslední době i k workoholismu. Tito lidé jsou tzv. nohama na zemi. Tato karma je o toku peněz, moci , diktátorství a bohatství. Vztahuje se k mužskému principu, který je o mužích, o otcích, bratrech,synech atd. Zde dominuje záliba v autech a internetu. Nazývá se také všeobsažnou, neboť jsou v ní obsaženy všechny ostatní karmy. Člověk s touto NK si odžívá všechny ostatní karmy. I když to na první pohled vypadá na člověka s nejtěžším osudem, nemusí to tak být. Když svou NK pochopí jako dar životních zkoušek a pochopí-li sílu intuice, může se stát i mistrem ve svém oboru. Všechny karmy a hlavně NK jsou o velkém uvědomění si sebe sama, svých hodnot a hlavně převzít svůj osud do svých rukou !
Kladný přístup k numerologickým poznatkům nám pomůže pochopit vlastní „já". Své kořeny má v dávné minulosti. Za zakladatele numerologie se považoval Pythagoras. Starořečtí pythagorejci věřili, že podstatou všeho je číslo. Čísla byla pro ně i symbolem určitých duchovních hodnot. Z mého pohledu a zkušeností mají čísla jak logickou tak i magickou stránku. Informace zakódovaná v číslech a datech nám dokáže v životě hodně pomoci. Například velmi efektivní je numerologie v popisu osobnosti, zejména ke zodpovězení otázek: Kdo jsem? Jaký/á jsem? Z minima vstupních dat lze vyčíst charakterové vlastnosti, talent, způsob chování, najít směr svého životního poslání. V partnerských rozborech pomáhá pochopit, jak odlišní jsme a jak se spolu naučit vycházet. Protože když víme, jak komunikovat s druhým člověkem, co je pro něj důležité, jak se projevuje, tak to potom vnáší do života harmonii. To platí i u dětských rozborů, tam se většinou řeší jak děti vychovávat, jak je povzbudit a jakou školu vybrat a na co se ve vývoji a vzdělání zaměřit.
Numerologie je velmi rozsáhlá nauka o významu vibrací jednotlivých čísel. Vibrační síla čísel ovlivňuje nejen povahu člověka, ale ovlivňuje i cestu a směr života.
Slovní vyjadřování citu Není totéž jako schopnost hovořit. Jde o schopnost vyjadřovat vlastní pocity – strach, hněv, radost a pod. Je to taky projev našeho vlastního já ( já jsem). Intuice Týká se intuice a míry schopnosti rozeznat své vrozené kvality.Bezprostřední pochopení bez racionální úvahy. Citlivost a radost z přátelství, laskavost, ochota ke spolupráci, vrozená potřeba klidu. Pojmová představivost a mentální postřeh Je to schopnost mysli obsáhnout abstraktní pojmy. Logické uvažování, bystrá ineligence, bohatá představivost. Otevřený a vstřícný přístup k životu. Zručnost a asertivita Potřeba stability a snaha po dokonalosti. Praktičnost a puntičkářství, manuální dovednost, nedostatek sebejistoty, potřeba materiálního zabezpečení, dobré organizační schopnosti. Emocionální hloubka a zaujetí Aktivita, výkonnost,odhodlání, vliv na ostatní, cílevědomost, schopnost dokázat cokoliv. Je to číslo svobody. Láska ke kráse ,k domovu,k rodině Hluboká senzitivita. Čerpání jistoty z rodinného života, romantika, potřeba přetvářet a harmonizovat lidi,hudbu,barvy. Okamžitý odhad na lidi. Výborná paměť. Pochopení a spoluúčast Smysl pro spravedlnost, citlivost a citovost, léčitelské schopnosti,ostré vnímaní křivdy.Potřeba vyzkoušet si všechno v životě na vlastní kůži. Ohleduplnost. Duchovní tahouni. Logika a intelekt Bystrý, hbitý a přesný odhad. Postřeh pro detaily,nezávislost,vůdcovské schopnosti, snadné vyvedení z rovnováhy.Sklony k manipulaci s ostatními lidmi. Číslo moci, peněz a blahobytu. Analytické schopnosti Duchovní porozumění, číslo hledající pravdu. Schopnost provést svůj život cestou zkušeností a pochopení. Dává nám chytrost a ineligenci. Upíná se ke snům a věčným ideálům. Význam jednotlivých čísel v numerologické mřížce, klíčová slova
Rodinná karma – je ta, co přebírám za vzorce od rodičů Osobní karma – je ta, s čím mám pracovat v tomto životě ( Karmalogie )
V životě si vyzkoušíme všechny karmy ( MK, VK, NK, ) v podobě dětí, partnerů, blízkých lidí. Karmy které nám chybí po rodičích a nemáme je v datu narození, nám mohou vstoupit do života v životních událostech, svatba, rozvod, výhra, nehoda apod.
Karma - je zákon „ Akce a reakce„ nebo podle slov našich babiček :
KARMICKÝ ROZBOR
POKUD MÁTE ZÁJEM, kontaktujte mě, prosím, na e-mailu: Konecna.Kamila@volny.cz NEBO NA TELEFONNÍM ČÍSLE: +420 604 715 813
OBSAHUJE:
Celkový rozbor a výpočet data narození + rodinný rozbor Charakteristika čísel Zdravotní diagnostika Partnerské vztahy Úkoly a poslání Zodpovězení případných dotazů Celková délka výkladu cca 90 - 100 min
S písemnými doklady
Ústní zpracování cca 60 min.
Kamila Konečná Telefon: +420 604 715 813 E-mail: Konecna.Kamila@volny.cz Staré náměstí 14/14, Brno